PSYCH-K® Free Your Mind Logo

Een filosofie voor succes

 

 

 

Houd er positieve overtuigingen op na want…..

Je        overtuigingen         worden         je        gedachten

Je        gedachten               worden         je        woorden

Je        woorden                  worden         je        daden

Je        daden                       worden         je        gewoonten

Je        gewoonten             worden         je        waarden

Je        waarden                   worden         je        bestemming

Mahatma Gandhi

”we creëren onze eigen werkelijkheid”

 

Onze werkelijkheid wordt gecreëerd door onze “overtuigingen”. Wist je dat ongeveer 95 procent van onze handelingen en overtuigingen automatisch geprogrammeerd zijn in ons onderbewustzijn? Zij zijn de conclusies die we zelf trekken uit eerdere ervaringen. Die conclusies zitten opgeslagen in ons onderbewustzijn, op onze harde schijf. Ze bepalen welk beeld we over de wereld en over onszelf vormen en op basis van dat beeld hoe wij ons in het hier-en-nu gedragen. Ze vormen het fundament van onze persoonlijkheid. Zelfondermijnende onderbewuste geprogrammeerde overtuigingen belemmeren (saboteren) ons in onze financiële voorspoed, eigenwaarde, communicatie, relaties, werk en gezondheid.

Tijd dus voor een herprogrammering in de richting van een gelukkiger leven! De meest efficiënte manier om gedrag te veranderen is het vervangen van de onderbewuste overtuigingen die eraan ten grondslag liggen.

Met PSYCH-K® leer je een aantal manieren om overtuigingen die je “saboteren” snel te herkennen en te vervangen. Door krachtige, bevestigende overtuigingen die je “ondersteunen” in welk gebied van je leven dan ook.

 

Wat is PSYCH-K®?

“PSYCH-K® is een gebruiksvriendelijke manier om de software van je geest te herschrijven om de uitdraai van je leven te veranderen” Robert M. Williams, M.A. (grondlegger van PSYCH-K®)

PSYCH-K vindt zijn oorsprong in een oud ritueel uit de tijd van Lemurië. Amerikaan Rob Williams heeft dit ritueel in ere hersteld en vertaald zodat nu ook jij, ik, wij kunnen genieten van de bevrijdende kracht van PSYCH-K.

psychk

 ‘Simple is divine, complicated is human.’ 

‘We hebben alle info in onszelf en hoeven niets te hercreëren! We moeten niks herstellen, herscheppen, genezen.

Wel ons herinneren hoe heel we zijn, hoe goddelijk we zijn. Dan zal het geheel ons herinneren en heelheid tot stand brengen. ‘

Rob Williams

 

 

Hoe werkt PSYCH-K®?

Ons brein bestaat uit twee hersenhelften, met elk hun ‘specialisatie’. Iedere hersenhelft stuurt aan, verwerkt informatie en lost problemen op. De linkerhersenhelft stuurt ons meer rationele gedrag, terwijl de rechterhersenhelft eerder onze creativiteit, intuïtie en ons emotionele gedrag bepaalt. Als beide hersenhelften in evenwicht functioneren, dan functioneren we optimaal.

Helaas veroorzaken onze verschillende levenservaringen een dominantie van één van beide hersenhelften. Hoe groter de emotionele lading is, die verbonden is aan een bepaalde situatie uit het verleden, hoe groter de kans dat dit de referentie wordt voor alle volgende vergelijkbare situaties waarin je je bevindt. Automatisch zal diezelfde ene hersenhelft reageren, waardoor we helaas niet over ons volle potentieel beschikken en in stress of conflictsituaties ‘overleven’.

Met PSYCH-K® kun je de verbinding tussen je twee hersenhelften versterken. Zijn je beide hersenhelften even sterk? Dan handel, reageer en communiceer je adequaat. Je beschikt dan over je volle potentieel. PSYCH-K® helpt je communiceren met je onderbewuste. Door je hele brein te gebruiken (en niet die ene dominante hersenhelft) vervang je binnen enkele minuten oude belemmerende overtuigingen door nieuwe ondersteunende overtuigingen.

Via specifieke spiertesten (kinesiologie) kan je met je onderbewustzijn communiceren. Zo kun je nagaan of er stress in je systeem aanwezig is. Kortom: je komt te weten of belemmerende overtuigingen je spontane acties bepalen. Als je de communicatie tussen beide hersenhelften herstelt, kan je onderbewuste ondersteunende overtuigingen installeren en alle stress transformeren. Dankzij deze krachtige techniek kun je elke uitdaging in je leven aangaan.

 

Voor welke klachten?

Voor elk aspect in je leven kan PSYCH-K® een ondersteuning bieden. PSYCH-K® kan toegepast worden bij vragen en problemen rond jezelf, rond stress, relaties, emoties, gezondheid en nog veel meer.

PSYCH-K® bevordert het zelfgenezend vermogen van lichaam en geest. Het kan gebruikt worden ter aanvulling, niet ter vervanging van relevante medische handelingen.

Bij vragen rond gezondheid kunnen we specifiek werken met PSYCH-K Optimale Gezondheid en Welzijn, een krachtige tool om stress ten gevolge van gezondheidsproblemen los te laten.

Kortom: PSYCH-K® helpt jou je eigen leven creëren, in alle rust en vrede. Alles wat moeilijk en zwaar is of stress geeft, kun je transformeren in gemakkelijk en licht, rustgevend en vrij. Het is een proces dat de standaardmethoden van visualisatie, wilskracht en positief denken overstijgt.

PSYCH-K® is een baanbrekende aanpak die:

  • invasief en snel is
  • je leven verandert
  • je stress reduceert
  • je welzijn bevordert

 

Tarief

55 euro voor één uur.

Sociaal tarief is mogelijk, vraag er gerust naar.

 

 

Wil je hier meer over lezen of weten?

 ‘De biologie van de overtuiging’ van Dr. Bruce Lipton 

biologievdovertuigingOmschrijving

In 'De biologie van de overtuiging' maakt Bruce Lipton ons deelgenoot van zijn verpletterende ontdekking dat we geen slachtoffer zijn van onze genen, maar dat we ons welbevinden kunnen beïnvloeden door onze gedachten, emoties en overtuigingen. Dr. Bruce Lipton komt tot deze conclusie na uitgebreid onderzoek naar de moleculaire processen waarmee cellen informatie verwerken.

Daaruit bleek dat het niet de genen zijn die ons gedrag bepalen, maar dat de genen worden aan- en uitgezet door externe factoren. Ze worden getriggerd door onze waarnemingen, gedachten en overtuigingen. Professor Lipton toont aan dat overtuigingen (of ze nu waar zijn of niet), positief of negatief, de activiteit op genetisch niveau beïnvloeden en zelfs onze genetische code kunnen veranderen. Dr. Liptons uiterst hoopvolle bevindingen worden beschouwd als een van de grote doorbraken in de nieuwe wetenschap. Het lijkt erop dat we ons bewustzijn zodanig kunnen trainen dat we gezonde overtuigingen kunnen scheppen. Daarmee hebben we de sleutel in handen tot een gezonder en gelukkiger leven. 


In deze nieuwe editie is 10 jaar nieuw onderzoek opgenomen, wat dit belangrijke boek nog meer gewicht geeft. Tien jaar na dato zet 'De biologie van de overtuiging' van Bruce Lipton je nog steeds op scherp! ‘

 

‘Psych-K: the missing piece peace in your life’ van Robert M. Williams

themissingpiece

 

Neem zeker eens een kijkje op: www.psychk.be

 

Kinedith  ●  Stationsstraat 16  ●  3051 Sint - Joris - Weert

Privacybeleid

© 2017 Kinedith. Alle rechten voorbehouden.

Kies uw taal

NL / FR